my vector image Layer 1

MUDr.
Katarína Sollárová

Všeobecný lekár pre dospelých

Ste na správnom mieste. Individuálny prístup, rodinná atmosféra, nadštandardné služby.

Odbery

Pondelok:

8.00 - 10.00

Utorok:

8.00 - 10.00

Streda:

8.00 - 10.00

Štvrtok:

8.00 - 10.00

Piatok:

8.00 - 10.00

Ordinácia

8.00 - 12.00 | 12.30 - 17.00
8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00
8.00 - 12.00 | 12.30 - 17.00
8.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00
8.00 - 12.00

Telefonické konzultácie: V aktuálnej epidemiologickej situácii počas celej doby ordinačných hodín

Prevencie

Každý deň - 8.00 - 10.00
Pondelok a streda - 13.00 - 15.00

Návštevy

-
15.00 - 17.00
-
15.00 - 17.00
Administratíva

Počas pretrvávania mimoriadneho stavu v zdravotníctve každý pacient musí byť vopred odkonzultovaný telefonicky alebo mailom a ak si to jeho zdravotný stav vyžaduje, je objednaný na vyšetrenie na presný termín a čas.

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

Výučbové pracovisko pre medikov Lekárskej fakulty UK Bratislava a Slovenskej Zdravotníckej Univerzity Bratislava

Výučbové pracovisko pre lekárov zaradených v rezidentskom programe Slovenskej Zdravotníckej Univerzity Bratislava


MUDr. Katarína Sollárová
Všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Vanda Šmidtová
Všeobecný lekár pre dospelých

Mgr. Martina Bundzelová
momentálne na materskej dovolenke
Zdravotná sestra

MUC. Ivana Šimorová
Asistent lekára

NOVÝCH PACIENTOV AKTUÁLNE NEPRIJÍMAME

Sme zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Dôvera 
Union

ADRESA

SollarMED s.r.o.
Teslova 33, 821 02 Bratislava
1. posch., č.dv. 113

IČO: 45346097
DIČ: 2022972523
oddiel Sro, vložka císlo 62511/B
Banka: UniCredit Bank    
IBAN: SK69 1111 0000 0011 3585 5000

Kontaktujte nás

Ďakujeme Vám, že ste našimi spokojnými pacientami.

MUDr. Katarína Sollárová

Všeobecný lekár pre dospelých

Naša
ponuka vyšetrení

Telefonické poradenstvo, e-mailová komunikácia a objednávanie na čas to všetko u nás nájdete.


Preventívne prehliadky 
Diagnostika akútnych a chronických ochorení 
Kúpeľné návrhy 
Rôzne potvrdenia
Preventívne očkovanie 
Infúzna liečba

už do 2 hodín od začatia invazívnej baktériovej infekcie pečeň začne tvoriť zápalovú bielkovinu CRP, ktorú vieme testom zistiť kedykoľvek počas dňa, nie je potrebné byť na lačno, jednoduchým vpichom do prsta a odobratím malého množstva krvi, po zmiešaní so špeciálnym činidlom a vyšetrení v našom prístroji, výsledok je k dispozícii do 2 minút. Test teda spoľahlivo určí, či je potrebná antibiotická liečba ochorenia alebo nie. Využitie testu je veľmi široké, nie len pri infekciách dýchacích ciest, ale aj močových, akútnych brušných ťažkostí a akomkoľvek horúčnatom stave. Výkon nie je hradený zo zdravotného poistenia, čiastočne ho hradia ZP Union a Dôvera.

snímaním elektrických potenciálov z povrchu hrudníka a končatín získame EKG záznam, ktorý je ako prvým vyšetrením preventívne na odhalenie ochorenia srdca ale aj pri akútnych či chronických ťažkostiach pacienta- bolesti na hrudníku, pocitu búšenia alebo nepravidelnosti činnosti srdca. U poistencov Všeobecnej ZP a Union ZP je vyšetrenie hradené v rámci preventívnej prehliadky nad 40 rokov veku, u poistencov Dôvery nad 50 rokov veku.

24 hodinové snímanie krvného tlaku je presný a systematický monitoring tlakových parametrov, vykonáva sa počas dňa v 15 min. intervaloch, v spánku každých 30 min. Pomáha objektivizovať reálny a celodenný vývoj krvného tlaku. Vyšetrenie sa často indikuje ako dôležitý nástroj pri diagnostikovaní vysokého krvného tlaku. Eliminuje chyby a nedostatky náhodného a jednorázového merania. Eliminuje tiež nepresnosti domáceho selfmonitoringu. Vyšetrenie tlakovým Holterom nám poskytuje reálny a objektívny obraz o celodennom vývoji krvného tlaku. Od ranného prebudenia, cez fázu dennej aktivity až po spánok. Krvný tlak sa počas dňa mení a reaguje na pôsobenie užívaných liekov. Tlakový Holter eliminuje i odchýlky merania súvisiace s nemocničným, alebo ambulantným prostredím. Sníma hodnoty krvného tlaku v reálnom, prirodzenom, domácom alebo pracovnom prostredí. Sníma krvný tlak pri bežných každodenných činnostiach. Napomáha určiť, či je zavedenie medikamentóznej liečby už nutné, alebo nie. Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia poistencom ZP Union a Všeobecnej. Poistenci ZP Dôvera si vyšetrenie hradia ako samoplatci.

vyšetrenie je bezbolestné a index sa prístrojovo vypočíta z automatického merania ako pomer krvného tlaku meraného na dolných končatinách (členku) a krvného tlaku meraného na horných končatinách (ramene). Je dôležité z hľadiska včasnej diagnostiky ischemickej choroby dolných končatín, ktorá predpovedá aj pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Pokiaľ o vyšetrenie majú záujem poistenci ZP Dôvera, musia si výkon uhradiť. Výkon uhrádza Všeobecná ZP a Union ZP, 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke:

1., u pacienta s ťažkosťami svedčiacimi na ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK)

2., u bezpríznakových pacientov nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom (arteriálna hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti s postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií a pod.)

3., všetkým poistencom nad 60 rokov

na vyšetrenie aktuálne využívame nový prístroj LOGIQ V2 s možnosťou vyšetrenia konvexnou ako i lineárnou sondou. Vyšetrenie zatiaľ nie je hradené zo zdravotného poistenia, v rokovaní sme s poisťovňou Union, ktorá ako prvá prejavila záujem zazmluvniť všeobecných lekárov. Poskytujeme možnosť našim pacientom v rámci prevencie vopred si dohodnúť aj preventívne USG vyšetrenie brucha. Ultrazvukovým vyšetrením sa dajú odhaliť ochorenia pečene, žlčníka, pankreasu, obličiek, močového mechúra, u mužov prostaty, u žien maternice a vaječníkov.

jednoduchý test, ktorý si v pohodlí domova pacient vykoná sám zo vzorky stolice a doručí nám ho do ambulancie, kde po krátkom spracovaní s činidlom vieme vzorku vyšetriť v špeciálnom prístroji, ktorý zistí prítomnosť ľudského hemoglobínu (červeného krvného farbiva), čiže prítomnosť skrytého krvácania v stolici. Prístrojové vyšetrenie je veľmi presné a dokáže odhaliť už stopy ľudskej krvi v stolici. Nezisťuje zvierací myoglobín, preto pri tomto teste nie je potrebné držať bezmäsitú dietu. Test nemá význam robiť, pokiaľ má pacient opakovanú prítomnosť červenej krvi v alebo na stolici, vtedy je lekárom odoslaný na ďalšie špecializované vyšetrenie.
Význam skríningového vyšetrenia spočíva v tom, že odhalí už prítomnosť krvácajúcich polypov, ktoré sú určitým predštádiom rakoviny hrubého čreva. Pri kolonoskopii sa následne polypy dajú odstrániť a pacient je tak uchránený pred rozvojom rakoviny hrubého čreva alebo konečníka.
Zo zákona je test hradený pri preventívnej prehliadke u pacientov nad 50 rokov veku. Všeobecná ZP a Union ZP ho hradia svojim pacientom nad 40 rokov veku. Test na vyžiadanie si môže u nás pacient zakúpiť aj mimo vekovej indikácie ako samoplatca. 

je funkčné vyšetrenie pľúc, ktoré pomôže odhaliť skryté ochorenie dýchacích ciest- predovšetkým prieduškovú astmu a chronickú bronchitídu. Tiež pomáha pri diagnostike akútneho zhoršenia uvedených ochorení. Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, je potrebné sa naň vopred objednať.

vyšetrenie je indikované u chrápajúcich pacientov a zamerané na odhalenie páuz v dýchaní ( apnoe) počas spánku. Dlhšie trvajúce pauzy sa prejavia poklesom saturácie hemoglobínu kyslíkom v artériovej krvi. Hodnoty sa odčítavajú pomocou snímača z prsta na ruke. U žien je preto potrebné mať odlakované nechty a nesmú mať umelé nechty. Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, je potrebné sa naň vopred objednať.

Layer 1

CRP test

Stanovuje množstvo zápalovej bielkoviny, ktorá sa tvorí v pečeni a zvyšuje sa do 6-12 hodín od začiatku bakteriálnej infekcie.

Layer 1

FOB test

Je screeningové vyšetrenie na odhalenie kolorektálneho karcinómu a zisťuje skryté krvácanie v stolici.

Layer 1

EKG Seiva Praktik 

Je záznam bioelektrických potenciálov srdca v časovom priebehu.

Layer 1

USG vyšetrenie brucha 

Slúži na vyšetrenie brušných orgánov - pečene, sleziny, obličiek, pankreasu a malej panvy.

Cenník výkonov

Atestácia I. a II. stupňa

Telefonické poradenstvo

Emailová komunikácia

Ordinačné dni Pondelok-Piatok

MUDr. Katarína
Sollárová

2019 Certifikačná skúška USG abdomenu u dospelých

1995  ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava

1995 - 1998
  pôsobila ako sekundárny lekár v Dérerovej Nemocnici s Poliklinikou Kramáre Bratislava (teraz Universitná Nemocniva Bratislava)

1998
  Atestácia I. stupňa v odbore Všeobecné lekárstvo

1998  
(od) pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých

2009  
atestácia II. stupňa - Európska v odbore všeobecné lekárstvo

2011  
Otvorenie vlastnej ambulancie s poskytovaním EKG, CRP a USG vyšetrení

Certifikát II. atestácia

Atestácia II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo

Hodnotenie vzdelávania

Hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár

Certifikát

Certifikát - základy USG abdomenu

Certifikát - USG abdomenu akútne brucho

Certifikačná skúška USG abdomenu u dospelých

Adresa

SollarMED s.r.o.
Teslova 33, 821 02 Bratislava
1. posch., č.dv. 113

SollarMed

Kontakt

Teslova 33, 821 02 Bratislava

Pondelok - Piatok: ordinačné hodiny